Điều hoà, thông gió

  1.  

  • Tự động điều chỉnh nhiệt độ thích hợp cho từng cảnh sinh hoạt cụ thể như “Tiếp khách”, “Ăn tối” hay “Xem phim”...
  • Tự động thay đổi chế độ hoạt động theo thời gian vận hành trong từng cảnh sinh hoạt.
  • Tự động vận hành ở chế độ thích hợp theo thông số Nhiệt độ, Độ ẩm, Nồng độ CO2 thực tế, để đảm bảo chất lượng không khí trong phòng luôn tốt nhất.
  • Giám sát, Điều khiển, hiển thị thống số: Nhiệt độ, Chế độ,Độ ẩm, Nồng độ CO2 trong phòng trực tuyến và tức thời ngay trên thiết bị di động.
  • Tích hợp điều khiển điều hoà ngay trên các phím bấm thông minh, không cần trang bị bảng điều khiển riêng của điều hoà, giúp giảm chi phí và làm đẹp hơn nội thất trong phòng.

Liên hệ với chúng tôi