Văn hoá ALPHA được gói gọn trong sáu chữ: RÕ TRUNG TRÁCH - ĐỔI ĐOÀN SÁNG

 

RÕ TRUNG TRÁCH - ĐỔI ĐOÀN SÁNG  

--------------

"RÕ TRUNG TRÁCH" nghĩa là:

"RÕ RÀNG - TRUNG THỰC, TRUNG THÀNH - TRÁCH NHIỆM"

 

 

  

Kết quả hình ảnh cho rõ ràng          Kết quả hình ảnh cho trách nhiệm

RÕ RÀNG - Là luôn luôn hiểu rõ, hiểu đúng về đề

của công ty. Rõ ràng là luôn rõ các mục tiêu, định 

hướng đã được đưa ra. Rõ ràng về sản phẩm, rõ 

ràng về văn hoá công ty, rõ ràng về cách tiếp cận

mọi vấn đề.

 

 

 

 

 

TRUNG THỰC, TRUNG THÀNH - Là luôn luôn 

trung thực mọi việc, trung thực là xây dựng văn

cá nhân tốt, trung thực với công ty, trung thực

với khách hàng, với chính bản thân. 

Trung thành làm mọi việc đều đặt lợi ích tập thể,

lợi ích công ty lên đầu. Lời nói luôn đề cao tính

trung thành, nhân văn về công ty

Trung thực giúp tăng sức mạnh niềm tin. 

Niềm tin được nhân lên giúp công ty ngày một

phát triển vững mạnh

TRÁCH NHIỆM - Là tất cả mọi người luôn luôn có

trách nhiệm với công việc được giao phó, không 

những hoàn thành các công việc đó và còn hoàn

thành có TRÁCH NHIỆM cao nhất đảm bảo có sự

tiến bộ từng ngày giúp nâng cao bản thân, từng 

bước nâng tầm công ty.

 

 

 

 

 

--------------

"ĐỔI ĐOÀN SÁNG" nghĩa là:

"ĐỔI MỚI - ĐOÀN KẾT - SÁNG SUỐT"

Kết quả hình ảnh cho ĐỔI MỚI          Hình ảnh có liên quan

ĐỔI MỚI -  Không ngừng sáng tạo, đổi mới giúp

doanh nghiệp luôn vận động trong thời đại công

nghiệp số. Đổi mới là tiêu chí sống còn, Đổi mới

từng bộ phận giúp nâng cao năng suất, đổi mới

công nghệ..

 

 

 

 

ĐOÀN KẾT - Là Tinh thần đồng đội, bao gồm: 

Đồng tâm, Tập thể và Chân tình.

Đoàn kết giúp cho công việc được nhân lên,

năng suất được cải thiện.

 

 

 

 

 

SÁNG SUỐT - Là tầm nhìn xa và tính quyết đoán

 

 

 

 

 

 

 

 

ALPHA CCI LÀ ĐỐI TÁC CỦA TẬP ĐOÀN SIEMENS - CH LIÊN BANG ĐỨC (GERMANY)

Alpha vinh dự là đại dện của hãng SIEMENS về mảng KNX tại Việt Nam. Cùng với các kĩ sư của Siemens Việt Nam và Siemens Germany, Alpha đã vinh dự trở thành partner của hãng SIEMENS.

Gói giải pháp nhà thông minh của ALPHA khác biệt hoàn toàn với các gói giải pháp đang có trên thì trường. 

NHÀ THÔNG MINH ALPHA LÀ GÓI GIẢI PHÁP BAO GỒM: ĐIỆN THÔNG MINH + NƯỚC THÔNG MINH + MÔI TRƯỜNG THÔNG MINH

 

Liên hệ với chúng tôi