Nhà cổ bắc bộ 5 gian - chủ nhân anh Công Phú Thọ

Kiến trúc truyền thống nhà 5 gian bức bàn đã được chủ nhân anh Nguyễn Văn Công - giám đốc công ty xây dựng cho khối doanh nghiệp FDI xây dựng. Anh Công mong muốn xây dựng nhà thờ tổ, chỗ nghỉ ngơi cuối tuần.

Mặc dù anh công tác trên Hà Nội nhưng vẫn có thể kiểm soát từ xa ngôi nhà thờ.

ALPHA SMART HOME đã cùng anh Công xây dựng giải pháp phù hợp, tiết kiệm.

Hình ảnh dự án:

Liên hệ với chúng tôi