Chuông hình doorbird - made in Germany

Chuông hình doorbird - made in Germany Chuông hình doorbird - made in Germany

Door Bird - công ty hàng đầu về hệ thống chuông cửa IP, KNX kết nối hệ thống với nhà thông minh.

Alpha CCI Home là công ty cung cấp hệ thống chuông hình Doorbird - được sản xuất tại Đức.

 

Liên hệ với chúng tôi